Stiftelsen Global Kunskap

Utger böcker och skrifter i globala frågor samt har informationsverksamhet i frågor som berör relationen mellan Nord och Syd.