Svensk Israel-Information

Ideell förening vars syfte är att bidra till en mer balanserad bild av Israel i Sverige.