Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond

Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond stöder forskning och utveckling inom transplantationsområdet