Barns rättigheter och barnkonventionen

Information om barns rättigheter med tyngdpunkt på barnkonventionen. Organisationer, föreläsningar och nätverk samt föreläsningar, resor och publikationer kring barnrätt, UNICEF och ECPAT.