BRIS, Barnens Rätt I Samhället

BRIS verkar som en länk mellan barn, vuxna och samhälle. Kärnan i BRIS verksamhet är telefonen BRIS 116 111, BRIS-mejlen och BRIS-chatten dit barn och ungdomar upp till 18 år anonymt och kostnadsfritt kan vända sig när de behöver stöd från en vuxen.