Föräldraupproret

Föräldraupproret - en paraplyportal för alla nätverk/organisationer/initiativ som arbetar för valfrihet och en förändring av familjepolitiken. Vårt mål: att hemmaförälder också ska vara ett barnomsorgsalternativ.