Grounding Caliban

Utgår från grundprinciperna för all dans i Afrika och är en träningsform som skapats av Bedu Annan från Ghana.