Hjortnäs Brygga

Hjortnäs By där vi har Hjortnäs brygga, dansbanan vid siljans strand.Föreningen som bedriver en mängd projekt under ett gemensamt namn.