Linköping Rhythm & Swing

Dansförening som erbjuder kurser och sociala evenemang i Lindy Hop (även känt som jitterbug) på nybörjare- och fortsättningsnivå.