DeepFrozen

Ett verktyg för att spela schack via email. Skrivet i Java och fungerar på alla plattformar som stöder detta. DeepFrozen är helt grafiskt och verifierar alla drag.