Fornlämningar

Fornlämnigar på norra delen av Umeå kommun med inriktnig på havets 75-m nivå.