Fotevikens Museum

Vikingamuseum med replikbygge av skepp och hus, vikingahantverk och levandegörande miljöer(vikingaby).