Populär Arkeologi

Arkeologi på ett tillgängligt sätt är syftet med denna tidskrift som utkommer med 4 nummer om året. De främsta forskarna i Skandinavien och i övriga världen medarbetar för att föra ut sina rön och upptäckter på ett populärt sätt.