Björklidens gårdsmuseum

Visar bruksföremål från Stockholms skärgård.