Folkets historia: Det röda Mölndal

Om Mäster Palm, hungerkravaller, storstrejken, Folkets Park, den svenska censuren, transportförbud, Spanienfrivilliga m m