Föreningen Femörefortet

Vi driver ett 7,5 cm kustartilleribatteri från det kalla kriget i Oxelösund som museum.