Kungl. Myntkabinettet - Sveriges Ekonomiska Museum

Museum för numismatik och ekonomisk historia. Museet har samlingar av betalningsmedel från alla tider och de flesta länder. Förutom mynt finns det medaljer, sedlar, polletter m.m.