Museum Gustavianum

Innehåller en permanent utställning över Uppsala universitets historia från grundandet 1477 till nuvarande tid.