Sjöqvist, Lars

Maxe, Glanshammar och Gryt plus annat i Örebro, Skaraborg, Västmanlands, Östergötlands och Södermanlands län.