Småland - Frihetsland - Dackeland!

Nils Dacke, norra Europas i särklass störste frihetshjälte.