Lambert, François

Bilder av Skandinavien och Thailand från en fransman som flyttade till Sverige.