Tropicalmix

Det handlar om den latinoamerikanska musiken i Sverige. Här hittar man en kort beskrivning av vilka band som finns i Sverige, vilka clubar m.m.