Holiday in Harlem

Presentation av orkestrar inom jazz, blues och soul.