Vällingby Sång o Visa

Vi framför visor och populär musik i egna arrangemang, sammansatta till dramatiserade föreställningar med tema och publikkontakt - musikteater.