Den akademiska damkören Linnea

Stor damkör vid Linköpings universitet. Samarbetar med manskören Lihkören. Dirigent Merete Ellegaard.