Fysiken

GFS Fysiken är en avdelning inom Göteborgs förenade studentkårer (GFS) som har till uppgift att bereda Göteborgs studenter motionsverksamhet samt att uppföra, förvalta och driva motionsanläggningar i fullgörandet av denna uppgift.