Svenska Frisksportförbundet

Hälso-, nykterhets-, kultur-, miljö-, freds-, frilufts- och idrottsorganisation. Vi ser på människan och dess omgivning som en helhet.