Tacky.se

Svensk skateboardtidning på nätet. Försöker täcka alla tävlingar. Reportage och intervjuer i mängder.