Tysklandsemester

Tysklandsemester, bytt bostad eller sommerbostad med tyskar. Jag söker fastighet med jakträtt och/eller semesteranläggning.