Läkemedelsverket

Läkemedelsverket är en statlig myndighet med ansvar för läkemedel, mediciner, naturläkemedel, kosmetika och medicintekniska produkter. Patienter och hälso- och sjukvården ska ha tillgång till säkra och effektiva produkter.