Polarforskningssekretariatet

Polarforskningssekretariatet är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet som har till uppgift att främja förutsättningarna för och samordna svensk forskning och utveckling i polarområdena.