Statens konstråd

Har till uppgift att förse de byggnader som innehåller statlig verksamhet med god samtidskonst.