Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM

Nationellt resurscentrum för alla som undervisar i matematik, från förskola till högskola. NCM skall stödja utvecklingen av matematikutbildningen i förskola, grundskola och gymnasium. Centrumet är placerat vid Göteborgs universitet.