Riksutställningar

Arbetar med vandringsutställningar och kunskapsförmedling om utställningsmediet i Sverige, övriga Norden och internationellt.