UD - Utrikesdepartementet

Innehåller information om svensk utrikespolitik och presenterar UDs organisation och verksamhet.