Danderyds Konstrunda

Danderyds konstrunda arrangeras första helgen i september vartannat år (udda år). Finansiering av kostnaderna för Konstrundan sker genom anmälningsavgift, bidrag och sponsring. Deltagande är förbehållet konstnärer boende eller med ateljé i Danderyd.

Kategorier