Lidingö Trådgille

Lidingö Trådgille är en kunskaps- och kulturförmedlare inom textilområdet. Vi visar på tradition och arbetsglädje. Vi verkar för att vara en förbindelsetråd mellan textilt verkande Lidingöbor samt mellan Lidingöbor och den textila omvärlden.

Kategorier