Malmö Anhörig- och demensförening - MAF

Råd- och stödverksamhet för äldre och deras anhöriga. Bistår i kontakter med tjänstemän och myndigheter inom vårdoch omsorgs olika verksamhetsområden, hjälper till vid överklaganden av negativa biståndsbeslut och för offentliga debatter om äldrevård.