Le Carlsson

Miljökrigare, frilansfotograf, besiktningsman för rovdjursskadade tamdjur i Kronoberg och Blekinge. Samarbetar med SVA och gör olika inventeringsuppdrag åt länsstyrelserna i södra Sverige. Håller föredrag om stora rovdjurs byteshantering.