Sundberg, Marie

Allting vibrerar. Allting har en ton, en färg. Och allt berättar. Havet, vinden, jorden, elden. Musiken, orden, formerna, rörelsen. Jag vill också berätta, med ord, bild och toner. Välkommen hit.