Tronde, Astrid

Åsikter, opinionsbildning och blogg. Bloggar om det dagliga livet som mamma samt lägger in opinionsbildande åsikter med kommentarer.