Lindholm, Jessica

Portfolio. En dokumentation av utbildningar, arbeten, uppdrag och annat jag samlat på mig. Innehåller även egna teckningar.