Rasmus Hyllengren.com

En sida om Rasmus Hyllengren. Denna sida hette innan Rasmus listor men har nu blivit breddad till att även omfatta all slags media jag tycker ska få en mer permanent plats på hemsidan än i Senaste nytt. Här kommer jag bland annat att lägga upp de mindmaps jag använt mig av under olika kurser som jag anser är intresseanta för andra än mig. Hur detta ska organiseras är ännu inte riktigt uttänkt. Vi (ni och jag) får se hur det blir.