Miljöpartiet de Gröna i Norrbotten

Arbetar för att skapa en hållbar framtid, för såväl miljö som näringsliv. Miljöpartiet är ett parti för företagande. Vi är ett brett och aktivt parti som har miljöteknik och miljötänkande som listig modell i framtidsarbetet.