Magnus Borga

Professor vid Linköpings universitet. Forskar i medicinsk bildbehandling.