Sunnerud, Stig

Här behandlas mina favoritämnen, musik litteratur och samhälle. Besökare hälsas även välkomna till min blogg, där vi tillsammans kan reflektera över livets väsentligheter. Länk dit återfinns längst upp på hemsidan.