Magnusson, Daniel

Jag heter Daniel Magnusson och tog ut min magisterexamen i datateknik december 2004. De programmeringsspråk som jag kan är C, C++, Java. Jag har läst om objektorienterad programmering, realtidsprogrammering och hårdvarunära programmering.