Kjöller, Anna

På denna hemsida kan du ta del av min inre såväl som yttre värld. Min avsikt är att dela med mig till dig av mina tankar, känslor och funderingar i vardagen, men även de sällsamma stunder av medveten närvaro som emellanåt berikar livet.