Ekenheim, Ruzdi

Bosnien, Mostar, Försvarsmakten. Ett företag som heter Pintecon AB