Holmqvist, Conny

Om graffiti och Färjestads hockylag. Även skattjakt.